فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم های کرونا
فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی
کارگردان: محمد رضا حسین زاده
تهیه کنندگان: دفتر فیلمسازی کاخه وانجمن سینمای جوانان دفتر لاهیجان
حبیب زاده -عادلی
تصویربردار: محمد رضا حسین زاده
تدوین: محمد رضا حسین زاده
صدابردار: محمد رضا حسین زاده
شهر: تهران
زمان: 19 دقیقه
سال تولید: 1399