فیلم های کرونا

فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم های کروناکارگردان: محمد رضا حسین زاده
تهیه کنندگان: دفتر فیلمسازی کاخه وانجمن سینمای جوانان دفتر لاهیجان
حبیب زاده-عادلی
تصویربردار: محمد رضا حسین زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ بدون شرح

فیلم داستانی کرونا:‌ بدون شرح

فیلم های کروناکارگردان: ژیوار فرج زاده
تهیه کننده: ژیوار فرج زاده
فیلمنامه: ژیوار فرج زاده
تصویربردار: ژیوار فرج زاده
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ ایران وطن من

فیلم مستند کرونا:‌ ایران وطن من

فیلم های کرونا
کارگردان: جواد یقموری
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: مهدی امینی- جواد یقموری
تصویربردار: مهدی امینی- جواد یقموری
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ تحت تعقیب

فیلم داستانی کرونا:‌ تحت تعقیب

فیلم های کروناکارگردان: میلاد محمدی
تهیه کننده: صادق روشن
فیلمنامه: سجاد بنکدار
تصویربردار: سید محمود حسینی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ برگرد خونه

فیلم داستانی کرونا:‌ برگرد خونه

فیلم های کروناکارگردان: طائل نوروزی
تهیه کننده: طائل نوروزی
فیلمنامه: طائل نوروزی
تصویربردار: مهدی حاج حسینی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ مدافعان

فیلم مستند کرونا:‌ مدافعان

فیلم های کرونا
کارگردان: فرهاد آیت اللهی
تهیه کننده: هانیا عسگری
فیلمنامه: فرهاد آیت اللهی
تصویربردار: فرهاد آیت اللهی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ همه برای هم

فیلم مستند کرونا:‌ همه برای هم

فیلم های کروناکارگردان: محمد رفیعی
تهیه کنندگان: امیرحسین میرصابری
گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: محمد رفیعی
تصویربردار: امیرحسین میرصابری
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ مردان خط مقدم

فیلم مستند کرونا:‌ مردان خط مقدم

فیلم های کرونا
کارگردان: محمدمهدی بهرامی نژاد
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: ابوذر هاشمی
تصویربردار: ابوذر هاشمی - امیر حسین میر صابری
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ روح و ریحان

فیلم مستند کرونا:‌ روح و ریحان

فیلم های کرونا
کارگردان: مهدی امینی – جواد یقموری
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: جواد یقموری- مهدی امینی
تصویربردار: جواد یقموری- مهدی امینی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ زندگی در کسوف

فیلم مستند کرونا:‌ زندگی در کسوف

فیلم های کرونا
کارگردان: محمد علی هاشم پور
تهیه کننده: محمدعلی هاشم پور
فیلمنامه: محمد علی هاشم پور
تصویربردار: محمد مقیم پور بیژنی - علیزاده - رضازاده
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ حلقه دام بلا

فیلم مستند کرونا:‌ حلقه دام بلا

فیلم های کرونا

کارگردان: میلاد امینی موحد
تهیه کننده: میلاد امینی موحد
فیلمنامه: مرتضی جعفر زاده
تصویربردار: مهدی حزباوی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ پروانگی

فیلم مستند کرونا:‌ پروانگی

فیلم های کرونا
کارگردان: محمدجعفر باقری نیا
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: محمد جعفر باقری نیا
تصویربردار: محمدباقری نیا- رضا علیقیان
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا: یک آن زندگی

فیلم داستانی کرونا: یک آن زندگی

فیلم های کروناکارگردان: مجید صاحبکاری
تهیه کننده: حمید قدمگاهی
فیلمنامه: مجید صاحبکاری
تصویربردار: یوسف سلیمی نمین
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا: نگران نباش

فیلم داستانی کرونا: نگران نباش

فیلم های کروناکارگردان: مانا پاک سرشت
تهیه کننده: البرز پورصیاد
فیلمنامه: مانا پاک سرشت
تصویربردار: البرز پورصیاد
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا: ملاقات آخر

فیلم داستانی کرونا: ملاقات آخر

فیلم های کروناکارگردان: محمد مهدی فکریان
تهیه کننده: محسن مشرقی
فیلمنامه: محمد مهدی فکریان
تصویربردار: داوود میرزا بیگی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ لالایی

فیلم داستانی کرونا:‌ لالایی

فیلم های کروناکارگردان: علیرضا تقاصی
تهیه کننده: علیرضا تقاصی
فیلمنامه: مریم معروفی
تصویربردار: علیرضا تقاصی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ فاصله

فیلم داستانی کرونا:‌ فاصله

فیلم های کروناکارگردان: داریوش کرم پور
تهیه کنندگان: حسین رفیعیان
موسسه فرهنگی هنری مهرسان
فیلمنامه: داریوش کرم پور
تصویربردار: محمدرضا سجادیان
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ شب بارانی

فیلم داستانی کرونا:‌ شب بارانی

فیلم های کروناکارگردان: مجید آذری فر
تهیه کنندگان: مجید آذری فر
انجمن سینمای جوانان مشهد
فیلمنامه: مجید آذری فر
تصویربردار: علیرضا کول آبادی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ روزهای تاریک

فیلم داستانی کرونا:‌ روزهای تاریک

فیلم های کروناکارگردان: محمدرضا میثاقی
تهیه کننده: محمدرضا میثاقی
فیلمنامه: محمدرضا میثاقی
تصویربردار: محمدرضا میثاقی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ پرستار

فیلم داستانی کرونا:‌ پرستار

فیلم های کروناکارگردان: حسین دارابی
تهیه کننده: محمد جواد موحد
فیلمنامه: حسین دارابی
تصویربردار: پوریا پیشوایی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ بانی

فیلم داستانی کرونا:‌ بانی

فیلم های کروناکارگردان: میلاد محمدی
تهیه کننده: صادق روشن
فیلمنامه: محمد پایدار، احمد حیدریان
تصویربردار: علی رنجبر
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا :‌با هم

فیلم داستانی کرونا :‌با هم

فیلم های کروناکارگردان: نواب محمودی
تهیه کننده: نواب محمودی
فیلمنامه: نواب محمودی
تصویربردار: نواب محمودی – مهرداد گرامی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ امروز هم نه

فیلم داستانی کرونا:‌ امروز هم نه

فیلم های کروناکارگردان: مرجان اسماعیلی
تهیه کننده: سید محمدرضا خردمندان
فیلمنامه: مرجان اسماعیلی
تصویربردار: آرش خلاق دوست
مشاهده فیلم