فیلم داستانی کرونا:‌ شب بارانی

فیلم های کرونا
فیلم داستانی کرونا:‌ شب بارانی
کارگردان: مجید آذری فر
تهیه کنندگان: مجید آذری فر
انجمن سینمای جوانان مشهد
فیلمنامه: مجید آذری فر
تصویربردار: علیرضا کول آبادی
تدوین: علیرضا حاجی زاده قادی
صدابردار: وحید آذری فر
شهر: مشهد
زمان: 3 دقیقه
سال تولید: 1399