فیلم های داستانی

فیلم داستانی:‌ برادر

فیلم داستانی:‌ برادر

فیلم های داستانی

کارگردان: نوشین معراجی
تهیه کنندگان: نوشین معراجی
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: نوشین معراجی
تصویربردار: آیین ایرانی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ چهلم

فیلم داستانی:‌ چهلم

فیلم های داستانی


کارگردان: حامد قاسمی
تهیه کننده: حامد قاسمی
فیلمنامه: حامد قاسمی
تصویربردار: کیوان شعبانی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ متاستاز

فیلم داستانی:‌ متاستاز

فیلم های داستانی

کارگردان: مهدی اصغریان
تهیه کننده: مهدی اصغریان
فیلمنامه: مهیار صیفوری
مسعود محمدی تاکامی
سیدمهدی حسینی
تدوین شیدا گرجی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ لیلا

فیلم داستانی:‌ لیلا

فیلم های داستانیکارگردان: مجتبی اسپنانی
تهیه کننده: متین سلیمانی، حجت الله نجف پور
فیلمنامه: مجتبی اسپنانی
تصویربردار: محمد صادق داوری
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌بی پدر

فیلم داستانی: ‌بی پدر

فیلم های داستانی

کارگردان: حمید رضا مقصودی داغداری
تهیه کنندگان: حمید رضا مقصودی داغداری
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: حمید رضا مقصودی داغداری
تصویربردار: کیوان تقیه
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌بی ریختی

فیلم داستانی: ‌بی ریختی

فیلم های داستانی

کارگردان: محمد رحمتی
تهیه کنندگان: سمانه بهزاد پور
میلاد کفایی
فیلمنامه: محمد رحمتی
تصویربردار: آیین ایرانی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌تشریح

فیلم داستانی: ‌تشریح

فیلم های داستانی

کارگردان: سیاوش شهابی
تهیه کنندگان: سوگل شهابی
مریم کوهکن
فیلمنامه: سیاوش شهابی
تصویربردار: حامد حسینی سنگری
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ تو هنوز اینجایی

فیلم داستانی:‌ تو هنوز اینجایی

فیلم های داستانیکارگردان: کتایون پرمر
محمد روحبخش
تهیه کننده: سامان سالور(قاجار)
فیلمنامه: کتایون پرمر
محمد روحبخش
تصویربردار: فرشاد محمدی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ قطعه85

فیلم داستانی:‌ قطعه85

فیلم های داستانیکارگردان: شهرام مسلخی
تهیه کنندگان: اعظم سازور
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: شهرام مسلخی
تصویربردار: سالم صلواتی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ فیبولا

فیلم داستانی:‌ فیبولا

فیلم های داستانیکارگردان: داوود رضایی
تهیه کنندگان: داوود رضایی
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: داوود رضایی
تصویربردار: حمیدرضا عزیز آبادی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ کوپه

فیلم داستانی:‌ کوپه

فیلم های داستانیکارگردان: محمد طالبی
تهیه کنندگان: محمد طالبی
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: محمد طالبی
تصویربردار: محمود عیدی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: گوسفندان ما را خواهند بلعید

فیلم داستانی: گوسفندان ما را خواهند بلعید

فیلم های داستانیکارگردان: مصطفی رستم پور
عاطفه رضایان
تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران (شهرکرد)
فیلمنامه: مجتبی رستم پور
تصویربردار: میلاد خدر
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ مادر برفی

فیلم داستانی:‌ مادر برفی

فیلم های داستانی


کارگردان: مهسا تکش
محمدامین فلاح
تهیه کنندگان مرجان تکش
محمدامین فلاح
فیلمنامه: مهسا تکش
محمدامین فلاح
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌یک حلقه معمولی

فیلم داستانی: ‌یک حلقه معمولی

فیلم های داستانی

کارگردان: نوا رضوانی
تهیه کنندگان نوا رضوانی
انجمن سینمای جوان دفتر تهران
فیلمنامه: نوا رضوانی
تصویربردار: پیمان عباس زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ دابر

فیلم داستانی:‌ دابر

فیلم های داستانی

کارگردان: سعید نجاتی
تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی
فیلمنامه: سعید نجاتی
فاطمه اشعری
تصویربردار: آرمان فیاض
صداگذار: سعید نجاتی
سامان شهامت
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ انسان

فیلم داستانی:‌ انسان

فیلم های داستانی


کارگردان: محمد پوستین دوز
تهیه کننده محمد پوستین دوز
فیلمنامه: مهدی عزیزی
تصویربردار: علی حسین زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ پناهجویان

فیلم داستانی:‌ پناهجویان

فیلم های داستانی

کارگردان: مهسا تکش
محمدامین فلاح
تهیه کنندگان: مرجان تکش
محمدامین فلاح
فیلمنامه: مهسا تکش
محمدامین فلاح
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ جایی در میان گاوها

فیلم داستانی:‌ جایی در میان گاوها

فیلم های داستانی


کارگردان: محمد علی حسینی
حسین فلاح آبادی
تهیه کنندگان: محمدعلی حسینی
حسین فلاح آبادی
انجمن سینما جوانان ایران
فیلمنامه: محمد علی حسینی
حسین فلاح آبادی
تصویربردار: کیوان شعبانی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ سوزن

فیلم داستانی:‌ سوزن

فیلم های داستانی


کارگردان: یوسف جعفری
تهیه کنندگان: حسین دارابی
گروه هنری کات
فیلمنامه: منا شکری
تصویربردار: عباس شیرمحمدی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ فنگ شویی وارونه

فیلم داستانی:‌ فنگ شویی وارونه

فیلم های داستانیکارگردان: زیور حجتی
تهیه کننده: شهرداری اصفهان
فیلمنامه: زیور حجتی
تصویربردار: محمد صادق داوری
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ کارت قرمز

فیلم داستانی:‌ کارت قرمز

فیلم های داستانیکارگردان: محمد امین رهبر
تهیه کنندگان: دانشگاه صدا و سیمای تهران
 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
فیلمنامه: محمد امین رهبر
تصویربردار: علیرضا هدایی

مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌گسل

فیلم داستانی: ‌گسل

فیلم های داستانیکارگردان: سهیل امیرشریفی
تهیه کنندگان: سهیل امیرشریفی
انجمن سینمای جوانان ایران-تهران
فیلمنامه: سهیل امیرشریفی
تصویربردار: محمد حدادی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ موناکو

فیلم داستانی:‌ موناکو

فیلم های داستانی


کارگردان: آرمان خوانساریان
تهیه کنندگان: سامان سالور (قاجار)
آرمان خوانساریان
فیلمنامه: آرمان خوانساریان
تصویربردار: مسعود امینی پیرانی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌نوراجان

فیلم داستانی: ‌نوراجان

فیلم های داستانی

کارگردان: مهدی نوری
تهیه کنندگان مهدی نوری
انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر کرج
تصویربردار: محسن سلطاندوست
فیلمنامه مهدی نوری
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌باق سیب

فیلم داستانی: ‌باق سیب

فیلم های داستانی

کارگردان: مهرداد جلالی
تهیه کنندگان: مهرداد جلالی
شهرداری اصفهان
فیلمنامه: مهرداد جلالی
تصویربردار: سیاووش مزروعی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌امیرعلی

فیلم داستانی: ‌امیرعلی

فیلم های داستانی
کارگردان: شیوا قنبریان
تهیه کنندگان شیوا قنبریان
انجمن سینمای جوانان استان فارس- دفتر شیراز
فیلمنامه: حمید طاهری
شیوا قنبریان
تصویربردار: پیمان عباس زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: ‌استخوان

فیلم داستانی: ‌استخوان

فیلم های داستانی
کارگردان: غلامرضا حیدری
تهیه کنندگان غلامرضا حیدری
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: غلامرضا حیدری
کریم خودسیانی
تصویربردار: داوود ملک حسینی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ سور بز

فیلم داستانی:‌ سور بز

فیلم های داستانی

کارگردان: سعید زمانیان
تهیه کنندگان: حسن محمدی
غلامرضا احمدی
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ویژه تهران
فیلمنامه: سعید زمانیان
تصویربردار: پویان آقابابایی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ ناهید

فیلم داستانی:‌ ناهید

فیلم های داستانی
کارگردان: صمد علیزاده
تهیه کننده: رضا نصرتی حبیبی
فیلمنامه: صمد علیزاده
تصویربردار: امیر پور حکمت
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ گیزلین

فیلم داستانی:‌ گیزلین

فیلم های داستانیکارگردان: علیرضا سلمانپور
تهیه کنندگان: علیرضا سلمانپور
انجمن سینماگران آذربایجان شرقی
فیلمنامه: علیرضا سلمانپور- کمال پرناک
تصویربردار: امیر پور حکمت
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ سوم شخص مفرد

فیلم داستانی:‌ سوم شخص مفرد

فیلم های داستانی


کارگردان: نگار عباس‌پور
تهیه کنندگان: نگار عباس‌پور
مدرسه ملی سینمای ایران
فیلمنامه: نگار عباسپور
تصویربردار: علی تقدسی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی: اغما

فیلم داستانی: اغما

فیلم های داستانیکارگردان: زهرا سلیمی
تهیه کننده: سیدمیثم سجادی
فیلمنامه: زهرا سلیمی، مهدی احمدیان
تصویربردار: سید میثم سجادی
مشاهده فیلم