فیلم داستانی:‌ انسان

فیلم های داستانی
فیلم داستانی:‌ انسان
کارگردان: محمد پوستین دوز
تهیه کننده محمد پوستین دوز
فیلمنامه: مهدی عزیزی
تصویربردار: علی حسین زاده
تدوین: مرتضی خانجانی-اکبر شفیعی-حسن کوچکی
صدابردار: علی کاظمی
شهر: اصفهان
زمان: 15دقیقه
سال تولید: 1399