فیلم های مستند

فیلم مستند:‌ آشنگ

فیلم مستند:‌ آشنگ

فیلم های مستند

کارگردان: محمدصادق اسماعیلی
تهیه کننده: محمدصادق اسماعیلی
پژوهش محمدصادق اسماعیلی
تصویربردار: زانیار لطفی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ پرنده آزادی

فیلم مستند:‌ پرنده آزادی

فیلم های مستند

کارگردان: فرهاد بهبهانی
تهیه کننده: فرهاد بهبهانی
فیلمنامه: فرهاد بهبهانی
تصویربردار: مجتبی گچ کوبان
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ چی دا

فیلم مستند:‌ چی دا

فیلم های مستند

کارگردان: محسن کولیوندی
تهیه کننده: مصطفی کولیوندی
پژوهش: محسن کولیوندی
تصویربردار: محسن کولیوندی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ خانه اش ابریست

فیلم مستند:‌ خانه اش ابریست

فیلم های مستندکارگردان: حجت طاهری
تهیه کنندگان: حجت طاهری
عبدالخالق طاهری
فیلمنامه: حجت طاهری
تصویربردار: حجت طاهری
عبدالخالق طاهری
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ خانه روشنان

فیلم مستند:‌ خانه روشنان

فیلم های مستند

کارگردان: زهرا نیازی
تهیه کننده: رسول انتشاری
پژوهش: حسین صالحی
تصویربردار: علی جعفری
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ سه مای ئه وین

فیلم مستند:‌ سه مای ئه وین

فیلم های مستند

کارگردان: محمد فرج زاده
تهیه کننده: محمد فرج زاده
فیلمنامه: محمد فرج زاده
تصویربردار: محمد فرج زاده
مشاهده فیلم
فیلم مستند: عروسکان

فیلم مستند: عروسکان

فیلم های مستند
کارگردان: علی دلکاری
تهیه کنندگان: علی دلکاری
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، شبکه سهند
راوی: عفت رحیم زاده
تصویربردار: مجتبی نکو
علی دلکاری
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ گاندو

فیلم مستند:‌ گاندو

فیلم های مستندکارگردان: تیمور قادری
تهیه کننده: تیمور قادری
پژوهش تیمور قادری
تصویربردار: هیمن آلانی
مشاهده فیلم
فیلم مستند: ‌لاندری

فیلم مستند: ‌لاندری

فیلم های مستندکارگردان: علی فیضی
تهیه کننده: علی فیضی
فیلمنامه: علی فیضی
تصویربردار: امیر کمالیان
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ یکشنبه سیاه

فیلم مستند:‌ یکشنبه سیاه

فیلم های مستند


کارگردان: برهان احمدی
تهیه کننده: برهان احمدی
پژوهش: برهان احمدی
تصویربردار: وریاگلزاریان
هیوا صوفیه
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ خط بغض

فیلم مستند:‌ خط بغض

فیلم های مستندکارگردان: مختار عبداللهی
تهیه کنندگان: یوسف عبدالهی
انجمن سینمای جوانان شهرکرد
پژوهش: مختار عبداللهی
تصویربردار: مسعود کاظم اصلانی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ روزهای زخمی

فیلم مستند:‌ روزهای زخمی

فیلم های مستند

کارگردان: دریا مجلسی
تهیه کننده: شرکت راش فیلم گیلان
فیلمنامه: دریا مجلسی
تصویربردار: دریا مجلسی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ عروس هلندی

فیلم مستند:‌ عروس هلندی

فیلم های مستند

کارگردان: زهرا نجفی کله مسیحی
تهیه کننده: سعید نیک سیرت
پژوهش: زهرا نجفی کله مسیحی
تصویربردار: مسعود کاظم اصلانی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ با آخرین نفسهایم

فیلم مستند:‌ با آخرین نفسهایم

۱۸ اسفندماه:‌ ساعت ۱۶ الی ۱۷ بعدازظهرکارگردان: مجتبا اسپنانی
فیلمنامه: مجتبا اسپنانی
تصویربردار: مجتبا اسپنانی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ خانه سنگی

فیلم مستند:‌ خانه سنگی

فیلم های مستند


کارگردان: محمد علی یزدان پرست
تهیه کنندگان: محمد علی یزدان پرست
 سیمای استان مرکزی شبکه آفتاب؛ به سفارش معاونت امور استانها
تصویربردار: علیرضا سجادی، محمد علی یزدان پرست
مشاهده فیلم
فیلم مستند: ‌بافندگان خیال

فیلم مستند: ‌بافندگان خیال

فیلم های مستندکارگردان: سیدمحمدصادق جعفری
تهیه کنندگان: محمدصادق جعفری
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مرکز ملی فرش ایران
پژوهش: مرضیه وزیری
تصویربردار: رضا تیموری
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌من شب خانه نیستم

فیلم مستند:‌من شب خانه نیستم

فیلم های مستندکارگردان: آلا فوقی
تهیه کننده: ماهان منصوریان
فیلمنامه: آلا فوقی
تصویربردار: فرینام فوقی - آلا فوقی
مشاهده فیلم
فیلم مستند: ‌مردن کار راحتی است

فیلم مستند: ‌مردن کار راحتی است

فیلم های مستندکارگردان: محمدمعین مقامی
تهیه کننده: محمدمعین مقامی
پژوهش: محمد معین مقامی
تصویربردار: محمدحسین طاهری، امیرحسین زواره ای
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ ماهر

فیلم مستند:‌ ماهر

فیلم های مستندکارگردان: مسعود دهنوی
تهیه کننده: احمد شفیعی
نویسنده متن: سیده حدیث میرفیضی
تصویربردار: مجتبی عمارلو
مشاهده فیلم
فیلم مستند: عاطفه

فیلم مستند: عاطفه

فیلم های مستندکارگردان: فرهاد عزیزی یکتا
تهیه کنندگان: فرهاد عزیزی یکتا
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان خوزستان
پژوهش: فرهاد عزیزی یکتا
تصویربردار: محمد رمضان احمدی، بهنام بیرم وند
مشاهده فیلم
فیلم مستند: چشم آواز

فیلم مستند: چشم آواز

فیلم های مستندکارگردان: ریبوار محمودپور
تهیه کننده: ریبوار محمودپور
پژوهش: ریبوار محمودپور
تصویربردار: ریبوار محمودپور-کوهسار بهرامی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ پدرم خسرو

فیلم مستند:‌ پدرم خسرو

فیلم های مستندکارگردان: محمد حیدری خلیلی
تهیه کننده: محمد حیدری خلیلی
گردآوری: مجید حیدری خلیلی
تصویربردار: محمد حیدری خلیلی
مشاهده فیلم