فیلم مستند:‌ خانه سنگی

فیلم های مستند
فیلم مستند:‌ خانه سنگی
کارگردان: محمد علی یزدان پرست
تهیه کنندگان: محمد علی یزدان پرست
 سیمای استان مرکزی شبکه آفتاب؛ به سفارش معاونت امور استانها
تصویربردار: علیرضا سجادی، محمد علی یزدان پرست
تدوین: محمد علی یزدان پرست
صدابردار: مصطفی بهمنی، رضا سبحانی فر
شهر: اراک
زمان: 30 دقیقه
سال تولید: 1398