فیلم مستند: چشم آواز

فیلم های مستند
فیلم مستند: چشم آواز
کارگردان: ریبوار محمودپور
تهیه کننده: ریبوار محمودپور
پژوهش: ریبوار محمودپور
تصویربردار: ریبوار محمودپور-کوهسار بهرامی
تدوین: هادی احمدی
صدابردار: سیوان ابراهیمی
شهر: کردستان - مریوان
زمان: 24 دقیقه
سال تولید: 1398