فیلم مستند: عاطفه

فیلم های مستند
فیلم مستند: عاطفه
کارگردان: فرهاد عزیزی یکتا
تهیه کنندگان: فرهاد عزیزی یکتا
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان خوزستان
پژوهش: فرهاد عزیزی یکتا
تصویربردار: محمد رمضان احمدی، بهنام بیرم وند
تدوین: بهنام بیرم وند
صدابردار: بهنام بیرم وند
شهر: اهواز
زمان: 30 دقیقه
سال تولید: 1398