فیلم مستند: ‌بافندگان خیال

فیلم های مستند
فیلم مستند: ‌بافندگان خیال
کارگردان: سیدمحمدصادق جعفری
تهیه کنندگان: محمدصادق جعفری
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مرکز ملی فرش ایران
پژوهش: مرضیه وزیری
تصویربردار: رضا تیموری
تدوین: مهدی فتحی - سیدمحمدصادق جعفری
صدابردار: حبیب محمدی                                                                                             
شهر: تهران
زمان: 21 دقیقه