فیلم مستند:‌ خانه اش ابریست

فیلم های مستند
فیلم مستند:‌ خانه اش ابریست
کارگردان: حجت طاهری
تهیه کنندگان: حجت طاهری
عبدالخالق طاهری
فیلمنامه: حجت طاهری
تصویربردار: حجت طاهری
عبدالخالق طاهری
تدوین: حجت طاهری
صدابردار: آرش عسگری
شهر: شیراز
زمان: 29 دقیقه
سال تولید:
1398