فیلم مستند:‌ یکشنبه سیاه

فیلم های مستند
فیلم مستند:‌ یکشنبه سیاه
کارگردان: برهان احمدی
تهیه کننده: برهان احمدی
پژوهش: برهان احمدی
تصویربردار: وریاگلزاریان
هیوا صوفیه
تدوین: توفیق امانی
صدابردار: ارسطو مفاخری
شهر: سنندج
زمان: 30 دقیقه
سال تولید: 1397