فیلم مستند:‌ عروس هلندی

فیلم های مستند
فیلم مستند:‌ عروس هلندی
کارگردان: زهرا نجفی کله مسیحی
تهیه کننده: سعید نیک سیرت
پژوهش: زهرا نجفی کله مسیحی
تصویربردار: مسعود کاظم اصلانی
تدوین: ناصر صفار
صدابردار: اسماعیل امینی
شهر: اصفهان
زمان: 13:44 دقیقه
سال تولید: 1399