فیلم داستانی:‌ جایی در میان گاوها

فیلم های داستانی
فیلم داستانی:‌ جایی در میان گاوها
کارگردان: محمد علی حسینی
حسین فلاح آبادی
تهیه کنندگان: محمدعلی حسینی
حسین فلاح آبادی
انجمن سینما جوانان ایران
فیلمنامه: محمد علی حسینی
حسین فلاح آبادی
تصویربردار: کیوان شعبانی
تدوین: محمدعلی حسینی
حسین فلاح آبادی
صدابردار: مجید نجاتی
شهر: کرج
زمان: 21:10دقیقه
سال تولید: 1398