فیلم داستانی: ‌بی پدر

فیلم های داستانی
فیلم داستانی: ‌بی پدر
کارگردان: حمید رضا مقصودی داغداری
تهیه کنندگان: حمید رضا مقصودی داغداری
انجمن سینمای جوانان ایران
فیلمنامه: حمید رضا مقصودی داغداری
تصویربردار: کیوان تقیه
تدوین: محمدعلی حق پرست
صدابردار: علی رضا عباسقلی
شهر: تهران
زمان: 8:23دقیقه
سال تولید: 1398