فیلم داستانی:‌ سور بز

فیلم های داستانی
فیلم داستانی:‌ سور بز
کارگردان: سعید زمانیان
تهیه کنندگان: حسن محمدی
غلامرضا احمدی
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ویژه تهران
فیلمنامه: سعید زمانیان
تصویربردار: پویان آقابابایی
تدوین: پویان آقابابایی
صدابردار: محمد حبیبی
صداگذاری: حسین قورچیان
شهر: تهران
زمان: 12:32
سال تولید: 1398