فیلم داستانی: گوسفندان ما را خواهند بلعید

فیلم های داستانی
فیلم داستانی: گوسفندان ما را خواهند بلعید
کارگردان: مصطفی رستم پور
عاطفه رضایان
تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران (شهرکرد)
فیلمنامه: مجتبی رستم پور
تصویربردار: میلاد خدر
تدوین: مصطفی رستم پور
صدابردار: مجتبی مقدم
شهر: شیراز
زمان: 12 دقیقه
سال تولید: 1399