فیلم داستانی:‌ موناکو

فیلم های داستانی
فیلم داستانی:‌ موناکو
کارگردان: آرمان خوانساریان
تهیه کنندگان: سامان سالور (قاجار)
آرمان خوانساریان
فیلمنامه: آرمان خوانساریان
تصویربردار: مسعود امینی پیرانی
تدوین: پویان شعله ور
صدابردار: سامان شهامت
شهر: تهران
زمان: 20
سال تولید: 1398