فیلم داستانی کرونا: ملاقات آخر

فیلم های کرونا
فیلم داستانی کرونا: ملاقات آخر
کارگردان: محمد مهدی فکریان
تهیه کننده: محسن مشرقی
فیلمنامه: محمد مهدی فکریان
تصویربردار: داوود میرزا بیگی
مجری طرح: موسسه رویش رسانه
تدوین: علی ظاهری
صدابردار: مهدی دشتبان زاده
شهر: کاشان
زمان: 6 دقیقه
سال تولید: 1399