فیلم داستانی کرونا: یک آن زندگی

فیلم های کرونا
فیلم داستانی کرونا: یک آن زندگی
کارگردان: مجید صاحبکاری
تهیه کننده: حمید قدمگاهی
فیلمنامه: مجید صاحبکاری
تصویربردار: یوسف سلیمی نمین
تدوین: محمد بصیری
صدابردار: علی کاظمی
شهر: کرج
زمان: 15:38 دقیقه
سال تولید: 1399