فیلم مستند کرونا:‌ زندگی در کسوف

فیلم های کرونا
فیلم مستند کرونا:‌ زندگی در کسوف
کارگردان: محمد علی هاشم پور
تهیه کننده: محمدعلی هاشم پور
فیلمنامه: محمد علی هاشم پور
تصویربردار: محمد مقیم پور بیژنی - علیزاده - رضازاده
تدوین: محمد علی هاشم پور
مدیر فیلمبرداری: محمد مقیم پور بیژنی
شهر: مازندران
زمان: 22 دقیقه
سال تولید: 1399