۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۱۸ الی ۱۹ بعدازظهر

فیلم مستند: گامی برای رفتن

فیلم مستند: گامی برای رفتن

۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۱۸ الی ۱۹ بعدازظهر
کارگردان: ریبوار محمودپور
تهیه کننده: ریبوار محمودپور
پژوهش ریبوار محمودپور
تصویربردار: ریبوار محمودپور
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ کووید19

فیلم مستند کرونا:‌ کووید19

۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۱۸ الی ۱۹ بعدازظهر
کارگردان: داریوش نوروزی زاده
تهیه کننده: داریوش نوروزی زاده
فیلمنامه: داریوش نوروزی زاده
تصویربردار: داریوش نوروزی زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی:‌ تو هنوز اینجایی

فیلم داستانی:‌ تو هنوز اینجایی

فیلم های داستانی
کارگردان: کتایون پرمر
محمد روحبخش
تهیه کننده: سامان سالور(قاجار)
فیلمنامه: کتایون پرمر
محمد روحبخش
تصویربردار: فرشاد محمدی
مشاهده فیلم