۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۲۰ الی ۲۱ شب

فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم های کروناکارگردان: محمد رضا حسین زاده
تهیه کنندگان: دفتر فیلمسازی کاخه وانجمن سینمای جوانان دفتر لاهیجان
حبیب زاده-عادلی
تصویربردار: محمد رضا حسین زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ بدون شرح

فیلم داستانی کرونا:‌ بدون شرح

فیلم های کروناکارگردان: ژیوار فرج زاده
تهیه کننده: ژیوار فرج زاده
فیلمنامه: ژیوار فرج زاده
تصویربردار: ژیوار فرج زاده
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا:‌ تولدت همیشه مبارک

فیلم داستانی کرونا:‌ تولدت همیشه مبارک

۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۲۰ الی ۲۱ شبکارگردان: میلاد محمدی
تهیه کننده: صادق روشن
فیلمنامه: سجاد بنکدار
تصویربردار: سید محمود حسینی
مشاهده فیلم
فیلم مستند: ‌مردن کار راحتی است

فیلم مستند: ‌مردن کار راحتی است

فیلم های مستندکارگردان: محمدمعین مقامی
تهیه کننده: محمدمعین مقامی
پژوهش: محمد معین مقامی
تصویربردار: محمدحسین طاهری، امیرحسین زواره ای
مشاهده فیلم