۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۱۹ الی ۲۰ شب

فیلم داستانی:‌ موناکو

فیلم داستانی:‌ موناکو

فیلم های داستانی


کارگردان: آرمان خوانساریان
تهیه کنندگان: سامان سالور (قاجار)
آرمان خوانساریان
فیلمنامه: آرمان خوانساریان
تصویربردار: مسعود امینی پیرانی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا: من مسافرم

فیلم داستانی کرونا: من مسافرم

۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۱۹ الی ۲۰ شبکارگردان: مرتضی صفامنصوری
تهیه کنندگان: شریف اسلامی
حوزه هنری کهگیلویه و بویر احمد
فیلمنامه: شریف اسلامی
تصویربردار: محمد اسپگی
مشاهده فیلم
فیلم داستانی کرونا: ملاقات آخر

فیلم داستانی کرونا: ملاقات آخر

فیلم های کروناکارگردان: محمد مهدی فکریان
تهیه کننده: محسن مشرقی
فیلمنامه: محمد مهدی فکریان
تصویربردار: داوود میرزا بیگی
مشاهده فیلم
فیلم مستند:‌ ماهر

فیلم مستند:‌ ماهر

فیلم های مستندکارگردان: مسعود دهنوی
تهیه کننده: احمد شفیعی
نویسنده متن: سیده حدیث میرفیضی
تصویربردار: مجتبی عمارلو
مشاهده فیلم